De gemeente Nuth heeft eind vorig jaar besloten om deel te nemen aan het Zonnepanelenproject Parkstad en dit project als dusdanig ook in de gemeente Nuth uit te voeren.

De voorbereidingen worden op dit moment getroffen. Onder meer een formalisatie met de provider, de website en andere informatievoorziening worden op korte termijn hierop aangepast.

Dit betekent dat men binnen de gemeente Nuth twee keuzes heeft.

  1. Deelnemen aan een reeds bestaand project waarbij niet alleen zonnepanelen maar ook andere voorzieningen aan de orde kunnen komen, al of niet aangebracht door lokale ondernemers, al of niet gebruikmakend van een onafhankelijk advies door de gemeente en mogelijk gebruikmakend van de provinciale duurzaamheidslening. Hiervoor kunt u de gemeente al benaderen en zij zullen u hierin adviseren en begeleiden. Klik hier om je aan te melden
  2. Of het zonnepanelenproject met uitsluitend toepassen van zonnepanelen, via één provider en gebruikmakend van een gemeentelijke lening. Klik hier om je aan te melden

Geïnteresseerden voor (een van) beide projecten kunnen contact opnemen met het Infopunt ONS duurzaam Nuth aan de Markt in Nuth of u stuurt een E-mail naar info@duurzaamNuth.nl

Uiteraard zijn we ook telefonisch bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Nuth 14-045.

 

Infopunt ‘ONS Duurzaam Nuth’ (gemeente Nuth) is op zoek naar iemand die zich wil aansluiten bij het (project-) team van ´Ons Duurzaam Nuth’ als werkervaringsplek, stagiaire òf vrijwilliger.

Het is een unieke kans om ervaring op te doen in een professionele werkomgeving. Hiervoor zoeken wij per direct een:

  • Medewerker Proces management en projectadministratie
  • Technisch medewerker Project Vastgoed

Klik hier voor de volledige vacature

Brief: Burgerplatform Duurzaam Nuth (BDN)

De gemeente Nuth is enkele jaren geleden (sinds 2014) met diverse partijen een proces gestart “het nut(h) van ONS Duurzaam Nuth” met als doel energie te besparen en op te wekken.

Burgerplatform

Enkele jaren geleden hebben verschillende bedrijven zich samen met de gemeente verenigd in het Ondernemersplatform Duurzaam Nuth (ODN) om samen in de keten van verduurzaming iets kunnen betekenen. Het oprichten van een vergelijkbaar platform van en voor burgers ligt voor de hand.
Door het enthousiasme en de kennis van beide platforms te bundelen willen we de aanpak van onze gezamenlijke duurzaamheidsopgaven in een versnelling brengen. Dat is niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk!

Een eerste initiatief hiervoor is reeds genomen door een betrokken en gepassioneerde inwoner van Nuth in overleg met de projectmedewerkers van “ONS Duurzaam Nuth”.  Een dergelijk burgerplatform kan naast ’kennis’ ook een rol gaan spelen in de uitvoering van enkele zaken.
Als huidige gemeente Nuth en straks als gemeente Beekdaelen slaat dit burgerinitiatief samen met het onderwijs (onze leerlingen, studenten en professionals), de bedrijven en de inwoners de handen ineen om onze duurzaamheidsdoelen te realiseren.

klik hier voor de volledige brief

Infopunt ‘ONS Duurzaam Nuth’ (gemeente Nuth) is op zoek naar iemand die zich wil aansluiten bij het projectteam van ´Ons Duurzaam Nuth’ als werkervaringsplek, stagiaire of vrijwilliger.

Het is een unieke kans om ervaring op te doen in een professionele werkomgeving. Hiervoor zoeken wij op de korte termijn een:

  • Medewerker Procesmanagement en een
  • Medewerker Communicatie

Als medewerker Procesmanagement wordt je belast met het ondersteunen en account schap van een aantal projecten zoals, Verduurzaming Eigen Woningen en Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen.

Als medewerker communicatie wordt je belast met het ondersteunen en coördineren van alle communicatiestromen naar buiten. Om deze reden is ook kennis nodig van sociale media.

Daarnaast vervul je een aantal generieke taken zoals ondersteuning, frontoffice, organisatie en administratie.

klik hier voor de volledige vacature

De gemeente Nuth informeert, stimuleert, verbindt en adviseert over duurzame maatregelen

In september 2014 is de gemeente Nuth het project ’t Nuth van duurzame energie gestart. De gemeente werkt hierin samen met de Provincie Limburg, meerdere deskundigen, lokale ondernemers en een aantal vrijwilligers en stagiaires om de inwoners van Nuth te informeren over energiebesparende maatregelen, comfort, een gezond binnenklimaat en veiligheid.

In 5 jaar tijd worden 4.500 eigen woningbezitters benaderd en geïnformeerd met de vraag of ze geïnteresseerd zijn in het verduurzamen van hun eigen woning. De eigenaars worden op de hoogte gebracht van de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen specifiek voor hun woning. Daarnaast wordt men geïnformeerd over het beveiligen van de woning en het verhogen van het comfort. Ook wordt geadviseerd over het levensloopbestendig maken van de woning, om zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen.

Door de burgers te informeren, te begeleiden en ook de financiële voordelen inzichtelijk te maken hoopt de gemeente Nuth dat het energielabel van 500 woningen binnen 5 jaar met 2 stappen is verbeterd. Ook de eigen (openbare) gebouwen worden kritisch bekeken. Door het samenwerken met bedrijven uit de eigen gemeente, krijgt de plaatselijke economie een impuls.

Infopunt ‘Ons Duurzaam Nuth’

Groepsfoto

Wanneer u meer wilt weten over het project ’t Nuth van duurzame energie, dan kunt u natuurlijk een kijkje nemen op de website, of een bezoekje brengen aan het speciaal daarvoor ingerichte pand aan de markt in Nuth, het Informatiepunt ONS Duurzaam Nuth.

Het Infopunt biedt tevens plaats aan stagiaires van middel- en hoger onderwijs en aan werkzoekenden uit Nuth. Ook afgestudeerden die nog geen vaste baan hebben zijn er werkzaam en van harte welkom. Door de ervaring die zij opdoen vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. Wij ontvangen u graag en zullen u uitgebreid informeren over de mogelijkheden die het project u te bieden heeft. Het Ondernemersplatform Duurzaam Nuth (ODN) gebruikt deze ruimte als ontmoetingsplek en deelnemende bedrijven presenteren hier hun diensten, producten, schaalmodellen en een voorlichtingsfilm.

Leerlingen van onze lagere scholen krijgen niet alleen op school les omtrent duurzaamheid, maar worden ook in het Infopunt voorgelicht. Het is de bedoeling dat ’t Nuth van duurzame energie zich op allerlei vlakken zal uitbreiden, het Infopunt wordt zo een knooppunt van duurzame initiatieven.

Waarom zou ik?

Minder energie gebruiken is goed voor het milieu, maar is ook goedkoper! Energiebesparende maatregelen en een betere beveiliging zorgen er voor dat u zich prettiger voelt in uw woning. Wat kan ik in of aan mijn huis doen om het energieverbruik omlaag te brengen en het comfort en de veiligheid te verhogen? Is het mogelijk door aanpassingen langer in mijn eigen woning te blijven wonen? Hoe hoog zijn de kosten en zijn er financiële mogelijkheden? Wanneer heb ik de investering in energiebesparende maatregelen terug verdiend en ga ik geld besparen?

De gemeente Nuth helpt u graag met het beantwoorden van uw vragen. U bent welkom in ons Infopunt aan de markt in Nuth. Hier staat een enthousiast en onafhankelijk team klaar om u deskundig te adviseren.

Het Infopunt ONS Duurzaam Nuth, Markt 31 is gratis toegankelijk en geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00. Telefonisch zijn we te bereiken via 14-045 en via de mail op info@duurzaamnuth.nl. Daarnaast zijn wij ook te volgen via Facebook en Twitter (@Infopunt_ODN).

Schriftelijke rapportage

Als u vervolgens geïnteresseerd bent in een verbetering van uw woning, dan kunt u een schriftelijke rapportage op laten stellen door een gecertificeerde Energie Prestatie Adviseur (EPA-adviseur). Een energieprestatieadvies (EPA) is een maatwerkadvies dat u inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen. In de EPA-rapportage staan ook de kosten, opbrengsten en terugverdientijden van de mogelijke maatregelen vermeld. De kwaliteit van het energieadvies is gewaarborgd via onafhankelijke certificering op basis van een nationale beoordelingsrichtlijn. De kosten hiervan krijgt u terug als u uiteindelijk voorzieningen treft aan uw woning door één of meerdere bedrijven uit Nuth die aangesloten zijn bij het ODN.

Duurzame ondernemers

Naast een betrouwbaar en gedegen advies van een onafhankelijke EPA-adviseur, zet de gemeente Nuth zich in voor een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden die nodig zijn om de verbeteringen aan woningen te realiseren. Daartoe hebben zo’n 12 ondernemers uit de gemeente Nuth zich verenigd in het Ondernemersplatform Duurzaam Nuth (ODN). Ramon Lucassen (verantwoordelijk wethouder) en André Scheffer (projectleider van ’t Nuth van duurzame energie): ‘’Onafhankelijkheid en kwaliteit staan voor ons voorop. Zowel op het gebied van advies als de uitvoering. De gemeente heeft de bedrijven van het ODN doorgelicht om er zeker van te zijn dat de inwoners van Nuth te maken krijgen met een betrouwbare ondernemer die kwaliteit levert. Wij houden in de gaten of de ondernemers hun afspraken nakomen en controleren of het werk naar tevredenheid is uitgevoerd.

Korting op uw rekening

Enthousiaste eigen woningbezitters die zelf maatregelen laten nemen door één van de bedrijven van ODN en die anderen stimuleren om ook hun huis te verbeteren, ontvangen een waarde cheque of korting van de ondernemers, waardoor hun eigen aanpassingen nog voordeliger uitvallen.’’

Mocht u zelf onvoldoende of geen financiële middelen tot uw beschikking hebben dan kunt u gebruik maken van de duurzaamheidslening via de Provincie Limburg. Voor meer meer informatie, klik hier.

Wij kunnen u hierin begeleiden.

Contactinfo

Ga naar de contactpagina

  

Partners

Duurzaam Nuth is een initiatief van de gemeente Nuth waarin nauw samen wordt gewerkt met het Ondernemersplatform Duurzaam Nuth en de basisscholen.

Financiële ondersteuning

Duurzaam Nuth wordt financieel mede ondersteund door provincie Limburg.

 
Ontwerp en content | Gobetween communicatie Schimmert