De gemeente Nuth heeft eind vorig jaar besloten om deel te nemen aan het Zonnepanelenproject Parkstad en dit project als dusdanig ook in de gemeente Nuth uit te voeren.

De voorbereidingen worden op dit moment getroffen. Onder meer een formalisatie met de provider, de website en andere informatievoorziening worden op korte termijn hierop aangepast.

Dit betekent dat men binnen de gemeente Nuth twee keuzes heeft.

  1. Deelnemen aan een reeds bestaand project waarbij niet alleen zonnepanelen maar ook andere voorzieningen aan de orde kunnen komen, al of niet aangebracht door lokale ondernemers, al of niet gebruikmakend van een onafhankelijk advies door de gemeente en mogelijk gebruikmakend van de provinciale duurzaamheidslening. Hiervoor kunt u de gemeente al benaderen en zij zullen u hierin adviseren en begeleiden. Klik hier om je aan te melden
  2. Of het zonnepanelenproject met uitsluitend toepassen van zonnepanelen, via één provider en gebruikmakend van een gemeentelijke lening. Klik hier om je aan te melden

Geïnteresseerden voor (een van) beide projecten kunnen contact opnemen met het Infopunt ONS duurzaam Nuth aan de Markt in Nuth of u stuurt een E-mail naar info@duurzaamNuth.nl

Uiteraard zijn we ook telefonisch bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Nuth 14-045.

Contactinfo

Ga naar de contactpagina

  

Partners

Duurzaam Nuth is een initiatief van de gemeente Nuth waarin nauw samen wordt gewerkt met het Ondernemersplatform Duurzaam Nuth en de basisscholen.

Financiële ondersteuning

Duurzaam Nuth wordt financieel mede ondersteund door provincie Limburg.

 
Ontwerp en content | Gobetween communicatie Schimmert