Burgerplatform Duurzaam Nuth (BDN)

De gemeente Nuth is enkele jaren geleden (sinds 2014) met diverse partijen een proces gestart “het nut(h) van ONS Duurzaam Nuth” met al doel energie te besparen en op te wekken.

Missie

“Als gemeente streven we naar een verduurzaming van onze gemeente, hetgeen moet leiden tot winst op sociaal en economisch gebied.”

De raad heeft het beleid vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld. De gemeente geeft hiermee een minimale richting aan en heeft haar ambitie uitgesproken.

Dit heeft geresulteerd in allerlei duurzame initiatieven die wij samen met onze lokale partners ontwikkelen en begeleiden. Van gericht onderwijs op basisscholen tot aan de begeleiding van inwoners bij de verduurzaming van hun woning. Daarnaast onderzoekt de gemeente de beste alternatieve om te komen tot een verduurzaming van het eigen vastgoed. We rijden inmiddels in elektrisch aangedreven auto’s op LED verlichte wegen.

Tijdens de klimaatconferentie in Parijs 2015 zijn er afspraken gemaakt en doelen gesteld waaraan de deelnemende landen zich hebben geconformeerd. De regeringsleiders van de EU-lidstaten hebben in 2017 in Bonn verschillende afspraken gemaakt om de CO2 -uitstoot tot 2050 steeds verder te verlagen. Hiertoe zijn verschillende initiatieven genomen die ervoor moet zorgen dat de CO2 uitstoot in het jaar 2020 met 20 procent is afgenomen. Om alle doelen te bereiken hebben we samen nog een lange weg te gaan.

Burgerplatform

Enkele jaren geleden hebben verschillende bedrijven zich samen met de gemeente verenigd in het Ondernemersplatform Duurzaam Nuth (ODN) om samen in de keten van verduurzaming iets kunnen betekenen. Het oprichten van een vergelijkbaar platform van en voor burgers ligt voor de hand.
Door het enthousiasme en de kennis van beide platforms te bundelen willen we de aanpak van onze gezamenlijke duurzaamheidsopgaven in een versnelling brengen. Dat is niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk!

Een eerste initiatief hiervoor is reeds genomen door een betrokken en gepassioneerde inwoner van Nuth in overleg met de projectmedewerkers van “ONS Duurzaam Nuth”.  Een dergelijk burgerplatform kan naast ’kennis’ ook een rol gaan spelen in de uitvoering van enkele zaken.
Als huidige gemeente Nuth en straks als gemeente Beekdaelen slaat dit burgerinitiatief samen met het onderwijs (onze leerlingen, studenten en professionals), de bedrijven en de inwoners de handen ineen om onze duurzaamheidsdoelen te realiseren.

Mogen wij op u rekenen?

U bent enthousiast, maatschappelijk betrokken en wilt op uw eigen manier een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen? Meld u dan aan voor het burgerplatform. Afhankelijk van uw persoonlijkheid, uw specifieke kennis en uw beschikbare tijd wil het BDN graag in gesprek met u.
Aan de hand van dit gesprek wordt duidelijk of en binnen welke disciplines u wilt en kunt participeren.

Informatiebijeenkomst

Wij nodigen u graag uit voor een bijeenkomst op 23 Mei om 19:30 uur in het ‘Infopunt ONS Duurzaam Nuth’ aan de Markt 31 in Nuth. Wij geven u dan een indruk van het beleid en een overzicht van de lopende processen en projecten.

Daarna plannen wij individuele gesprekken waarin wij nader kennis kunnen maken met elkaar.

Aanmelden

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via: info@duurzaamnuth.nl of loop binnen op het Infopunt. Aanmelden kan tot 18 mei aanstaande. U ontvangt van ons een bevestiging.

 

Wilfried Baur, betrokken inwoner Nuth

Team Infopunt ONS Duurzaam Nuth

Contactinfo

Ga naar de contactpagina

  

Partners

Duurzaam Nuth is een initiatief van de gemeente Nuth waarin nauw samen wordt gewerkt met het Ondernemersplatform Duurzaam Nuth en de basisscholen.

Financiële ondersteuning

Duurzaam Nuth wordt financieel mede ondersteund door provincie Limburg.

 
Ontwerp en content | Gobetween communicatie Schimmert