Team Energie & Duurzaamheid
aan de deur

energieteam

We kunnen ons voorstellen dat u niet altijd raad weet met een vreemde aan de deur. Het Team Energie & Duurzaamheid kan zich legitimeren  en komt met de beste bedoelingen om u zo goed mogelijk verder te helpen op het gebied van energiebesparing en wooncomfort. U blijft ten alle tijden de baas en bepaalt zelf of ons aanbod iets voor u is, zonder dat u zich daarover hoeft te verantwoorden.
De adviseur neemt stap voor stap met u uw woningdossier door. Daaruit volgt automatisch een advies over wat u kunt doen om het energielabel van uw huis te verbeteren. Indien van toepassing kunnen ook andere verbeteringen aan uw woning of het levensloopbestendig maken van uw woning worden besproken. Heeft u daar wel oren naar of is uw interesse opgewekt, dan wordt een vervolgafspraak gemaakt met een EPA-adviseur (EnergiePrestatieAdviseur. De Energie Prestatie Adviseur is gecertificeerd, onafhankelijk en deskundig. Hij adviseert u graag over de vele mogelijkheden die er zijn of zorgt ervoor dat u zo goed mogelijk wordt ingelicht. Dit advies met een waarde tot 450 euro krijgt u gratis aangeboden door gemeente Nuth!
Wilt u nu al een afspraak maken met een EPA-adviseur? Dat kan telefonisch via 14 045. Of stuur een e-mail naar info@duurzaamnuth.nl

De gemeente Nuth informeert, stimuleert, verbindt en adviseert over duurzame maatregelen

In september 2014 is de gemeente Nuth het project ’t Nuth van duurzame energie gestart. De gemeente werkt hierin samen met de Provincie Limburg, meerdere deskundigen, lokale ondernemers en een aantal vrijwilligers en stagiaires om de inwoners van Nuth te informeren over energiebesparende maatregelen, comfort, een gezond binnenklimaat en veiligheid.

In 5 jaar tijd worden 4.500 eigen woningbezitters benaderd en geïnformeerd met de vraag of ze geïnteresseerd zijn in het verduurzamen van hun eigen woning. De eigenaars worden op de hoogte gebracht van de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen specifiek voor hun woning. Daarnaast wordt men geïnformeerd over het beveiligen van de woning en het verhogen van het comfort. Ook wordt geadviseerd over het levensloopbestendig maken van de woning, om zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen.

Door de burgers te informeren, te begeleiden en ook de financiële voordelen inzichtelijk te maken hoopt de gemeente Nuth dat het energielabel van 500 woningen binnen 5 jaar met 2 stappen is verbeterd. Ook de eigen (openbare) gebouwen worden kritisch bekeken. Door het samenwerken met bedrijven uit de eigen gemeente, krijgt de plaatselijke economie een impuls.

Infopunt ‘Ons Duurzaam Nuth’

Groepsfoto

Wanneer u meer wilt weten over het project ’t Nuth van duurzame energie, dan kunt u natuurlijk een kijkje nemen op de website, of een bezoekje brengen aan het speciaal daarvoor ingerichte pand aan de markt in Nuth, het Informatiepunt ONS Duurzaam Nuth.

Het Infopunt biedt tevens plaats aan stagiaires van middel- en hoger onderwijs en aan werkzoekenden uit Nuth. Ook afgestudeerden die nog geen vaste baan hebben zijn er werkzaam en van harte welkom. Door de ervaring die zij opdoen vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. Wij ontvangen u graag en zullen u uitgebreid informeren over de mogelijkheden die het project u te bieden heeft. Het Ondernemersplatform Duurzaam Nuth (ODN) gebruikt deze ruimte als ontmoetingsplek en deelnemende bedrijven presenteren hier hun diensten, producten, schaalmodellen en een voorlichtingsfilm.

Leerlingen van onze lagere scholen krijgen niet alleen op school les omtrent duurzaamheid, maar worden ook in het Infopunt voorgelicht. Het is de bedoeling dat ’t Nuth van duurzame energie zich op allerlei vlakken zal uitbreiden, het Infopunt wordt zo een knooppunt van duurzame initiatieven.

Waarom zou ik?

Minder energie gebruiken is goed voor het milieu, maar is ook goedkoper! Energiebesparende maatregelen en een betere beveiliging zorgen er voor dat u zich prettiger voelt in uw woning. Wat kan ik in of aan mijn huis doen om het energieverbruik omlaag te brengen en het comfort en de veiligheid te verhogen? Is het mogelijk door aanpassingen langer in mijn eigen woning te blijven wonen? Hoe hoog zijn de kosten en zijn er financiële mogelijkheden? Wanneer heb ik de investering in energiebesparende maatregelen terug verdiend en ga ik geld besparen?

De gemeente Nuth helpt u graag met het beantwoorden van uw vragen. U bent welkom in ons Infopunt aan de markt in Nuth. Hier staat een enthousiast en onafhankelijk team klaar om u deskundig te adviseren.

Het Infopunt ONS Duurzaam Nuth, Markt 31 is gratis toegankelijk en geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00. Telefonisch zijn we te bereiken via 14-045 en via de mail op info@duurzaamnuth.nl. Daarnaast zijn wij ook te volgen via Facebook en Twitter (@Infopunt_ODN).

Gratis persoonlijk gesprek

Inwoners van de gemeente Nuth met een eigen woning kunnen ook persoonlijk worden benaderd door een onafhankelijke deskundige. Daarnaast is er een Team ‘Energie & Duurzaamheid Nuth’.

Dit zijn onafhankelijke deskundigen die samen met u, aan de hand van uw digitale dossier, de huidige situatie en mogelijkheden van uw woning bekijken. Hun komst wordt aangekondigd door een brief. Ze kunnen zich legitimeren en zijn herkenbaar aan de donkerblauwe kleding en de witte auto met het logo van ’t Nuth van duurzame energie. In een kort persoonlijk gesprek wordt duidelijk hoe energiezuinig uw huis is, welk (indicatief) energielabel het heeft en welke stappen u kunt zetten om uw woning (nog) energiezuiniger te maken. Ook wordt aandacht besteed aan de veiligheid, het comfort en de leefsituatie van uw woning.

Schriftelijke rapportage

Als u vervolgens geïnteresseerd bent in een verbetering van uw woning, dan kunt u een schriftelijke rapportage op laten stellen door een gecertificeerde Energie Prestatie Adviseur (EPA-adviseur). Een energieprestatieadvies (EPA) is een maatwerkadvies dat u inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen. In de EPA-rapportage staan ook de kosten, opbrengsten en terugverdientijden van de mogelijke maatregelen vermeld. De kwaliteit van het energieadvies is gewaarborgd via onafhankelijke certificering op basis van een nationale beoordelingsrichtlijn. De kosten hiervan krijgt u terug als u uiteindelijk voorzieningen treft aan uw woning door één of meerdere bedrijven uit Nuth die aangesloten zijn bij het ODN.

Duurzame ondernemers

Naast een betrouwbaar en gedegen advies van een onafhankelijke EPA-adviseur, zet de gemeente Nuth zich in voor een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden die nodig zijn om de verbeteringen aan woningen te realiseren. Daartoe hebben zo’n 12 ondernemers uit de gemeente Nuth zich verenigd in het Ondernemersplatform Duurzaam Nuth (ODN). Ramon Lucassen (verantwoordelijk wethouder) en André Scheffer (projectleider van ’t Nuth van duurzame energie): ‘’Onafhankelijkheid en kwaliteit staan voor ons voorop. Zowel op het gebied van advies als de uitvoering. De gemeente heeft de bedrijven van het ODN doorgelicht om er zeker van te zijn dat de inwoners van Nuth te maken krijgen met een betrouwbare ondernemer die kwaliteit levert. Wij houden in de gaten of de ondernemers hun afspraken nakomen en controleren of het werk naar tevredenheid is uitgevoerd.

Korting op uw rekening

Enthousiaste eigen woningbezitters die zelf maatregelen laten nemen door één van de bedrijven van ODN en die anderen stimuleren om ook hun huis te verbeteren, ontvangen een waarde cheque of korting van de ondernemers, waardoor hun eigen aanpassingen nog voordeliger uitvallen.’’

Mocht u zelf onvoldoende of geen financiële middelen tot uw beschikking hebben dan kunt u gebruik maken van de duurzaamheidslening via de Provincie Limburg. Voor meer meer informatie, klik hier.

Wij kunnen u hierin begeleiden.

Contactinfo

Ga naar de contactpagina

  

Partners

Duurzaam Nuth is een initiatief van de gemeente Nuth waarin nauw samen wordt gewerkt met het Ondernemersplatform Duurzaam Nuth en de basisscholen.

Financiële ondersteuning

Duurzaam Nuth wordt financieel mede ondersteund door provincie Limburg.

 
Ontwerp en content | Gobetween communicatie Schimmert